پیدا

عشق اول

درخواست حذف اطلاعات

میگن هیچ عشقی تو دنیا مثه عشق اولی نیست میگذره... ی عمری .. اما! از خی رفتنی نیست